เงื่อนไขในการนำสินค้าเข้าร่วมโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน"

Last updated: Nov 20, 2019  |  212 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

เงื่อนไขในการนำสินค้าเข้าร่วมโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน"

  1. สมาชิกที่ต้องการนำสินค้าเข้าร่วมโครงการ ต้องมีรูปสินค้าที่ชัดเจน สวยงาม ดูมีความน่าเชื่อถือ จำนวนอย่างน้อย 3 ภาพขึ้นไป (หากมีภาพรีวิวผลลัพธ์การใช้สินค้าประกอบด้วยก็ควรส่งมาด้วย) รวมถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง คำเตือนต่างๆของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย
  2. สินค้าทุกชิ้นที่นำมาเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านมาตรฐานการผลิต และมีเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ ระบุที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอย่างชัดเจน อาทิเช่น อย./ GMP/ ISO/ ฮาลาล (ถ้ามี) ......ฯลฯ
  3. สินค้าทุกชิ้นต้องแสดงวันผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
  4. สินค้าที่นำมาเข้าร่วมโครงการ สมาชิกผู้นำเข้าต้องติดต่อแอดมิน เพื่อแจ้งรายละเอียด และตรวจสอบสินค้าก่อนนำเข้าระบบทุกครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com